Filter

Kelime ve Cümle Çalışmaları 1
Öğrencilerin okuma yazmayı daha hızlı kavramaları amaçlanmıştır. Çok yönlü ve çesitli alıştırmalar, çocukları motive edecek özelliktedir. Kelime hazinesinin geliştirilmesine özen gösterilmiştir. Okuma yazmaya yeni başlayan ve ilerleten öğrenciler için uygundur.

5,80 €*

Kelime ve Cümle Çalışmaları 2
Öğrencilerin okuma yazmayı daha hızlı kavramaları amaçlanmıştır. Çok yönlü ve çesitli alıştırmalar, çocukları motive edecek özelliktedir. Kelime hazinesinin geliştirilmesine özen gösterilmiştir. Okuma yazmaya yeni başlayan ve ilerleten öğrenciler için uygundur.

5,80 €*

Keloglan Glatzbub und die Gazellen
Aus einem fernen Dorf in Anatolien kam auf einem Adler einmal ein Kind geflogen. Das Kind hieß Keloglan, und Keloglan heißt „Glatzbub“. In dem Land, in dem sein Vater arbeitete, fand Keloglan eine Menge Freunde…

3,90 €*

Kes-Yap 3 Kitap
Kes-Yap 3 Kitaplik SetMakas Armaganli

11,90 €*

Kitap Bahcesi 10 Kitap

19,00 €*

Kitap Sepeti (10 Kitap) 9+ Yas

19,00 €*

Kitap Sepeti (10 Kitap) 9+ Yas 2.Set

19,00 €*

Kıyamet
İnsanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biri, dünyanın ya da insanlığın sonunun nasıl olacağıdır. Binlerce yıldan beri peygamberler, veliler, azizler, falcılar, astrologlar ve astronomlar, dünyanın sonu ile ilgili birçok kehanette bulunmuşlar, bunların bazıları bilimsel teorilere, bazıları dinsel bilgilere, bazıları ise eski hurafe ve efsanelere dayandırılmaktadır. Dünyada halen kabul gören Tek Tanrılı üç din birbirinden çok az farklarla aynı sonu öngörmektedir.Dünyadaki tüm yerel ve evrensel dinlerde insanoğlunun genel bir yıkım geçireceği bildirilmiştir. İslamiyet'te Ahir Zaman, Hinduizmde Kali Yuga, Hristiyanlıkta Son Zamanlar, Klasik Medeniyetlerde Demir Çağı gibi terimlerle anılan bu dönemde, hem fiziksel çevre hem de toplumda siyaset ve ekonomiden kişisel dini tutumlara kadar geniş bir alanda yıkım ve yozlaşma görüleceği ifade edilmektedir. İnsanlığın bu zaman diliminde maruz kalacağı olaylar ve değişimler, dinlerin kutsal ve tarihi metinlerinde dile getirilmekte ve her din kendi inananlarını bu değişimlere karşı uyanıklığa davet etmektedir. Pek çok din, çeşitli alametlerle gelecekte dünyanın sonunun geleceğini bildirmektedir. Kutsal metinlerin kimi yorumcuları dünyanın tamamen yok olacağını, bazıları ise dünyanın çeşitli felaketlerle birlikte yeni bir devreye gireceğinin ifade edildiğini söylemektedirler. Günümüzde yaşanan olaylar, bizlere bu sonun çok da uzak olmadığını göstermektedir. Savaşlar, depremler, yağmur ormanlarının yok edilmesi, küresel ısınma gibi faktörler, dünyanın geleceği konusunda insanlığı ümitsizliğe sevk etmektedir.

5,00 €*

Kolay Türkçe 1-2
Kolay Türkçe daha ağır öğrenen öğrenciler için hazırlanmış bol resimli çalışmaları içermektedir. Kolay ve çesitli çalışma yöntemlerine yer verilmiştir.

5,90 €*

Kolay Türkçe 3-4
Kolay Türkçe daha ağır öğrenen öğrenciler için hazırlanmış bol resimli çalışmaları içermektedir. Kolay ve çeşitli çalışma yöntemlerine yer verilmiştir.  

5,90 €*

Kunterbunte Welt
Dieses Buch bietet Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Tier- und Pflanzenwelt. Informativ und unterhaltsam gestaltete Fabeln, Märchen, Erzählungen und Gedichte sollen ihnen vor allem den Gedanken vermitteln, ihre Umwelt mit Weisheit und Hochachtung zu betrachten. Dabei werden Wirklichkeit und Fantasie miteinander verbunden.

6,00 €*

Kurzgrammatik Türkisch

8,80 €*

Masal ve Fabl İnceleme
- Öğrencilere masalı sevdirecek, masal işlemeyi kolaylaştıracak bir çalışma.- Masal nedir?- Masal nasıl işlenir?- 5-8 sınıflar için masal çalışması. Bir demet masal, masal ile ilgili ders planı.

8,50 €*

Mein Bilderwörterbuch Deutsch-Türkisch
Ein durchgängig bebildertes Wörterbuch mit wunderschönen Zeichnungen. Ansprechende Bilder fördern die Kreativität des Kindes. Gleichzeitig lernt es, Gegenstände und Wörter zu erkennen. Der Grundwortschatz wird in Wortfamilien wie Pflanzen, Tiere, Formen, Nahrungsmittel, Schule, Kleidung usw. dargestellt. Tamamen resimli bir sözlük. Resimler, çocuğun sözcük dağarcığının gelişmesine, çevresini tanımasına yardım ediyor. Temel sözcük dağarcığı bitkiler, hayvanlar, şekiller, yiyecekler, okul ve giysiler gibi günlük hayatın içinde en çok kullanılan sözcük grupları altında toplanarak veriliyor. Resimli Sözlüğüm - Hardcover 44 Seiten / Sayfa

9,99 €*

Tipp
Mein Bilderwörterbuch mit Hör-CD Türkisch
In „Mein Bildwörterbuch“ werden die alltäglichen Lebenswelten der Kinder mit ihrer Familie in Wimmelbildern dargestellt. Eingerahmt werden die Illustrationen von Buket Topakoğlu (Preisträgerin vom Sakıp Sabancı Award), durch den zu erwerbenden Wortschatz.Die Grundlage für die Auswahl der mehrsprachigen Begriffe sind der Schriftspracherwerb, den ein Kind bis zur 2. Klasse erreicht haben sollte.Das Buch liefert die Sprach- und Sprechanlässe durch das gemeinsame Suchen-Finden, Erkennen-Benennen und ermöglicht somit ein spielerisches und spassbetontes Erlernen einer weiteren Sprache. Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte haben hier die Möglichkeit, die Neugierde und die Freude am Sprechen des Kindes durch „offene Fragen“ zu unterstützen. Diese sind auf den Doppelseiten, nach Alter sortiert, zu finden. Das Erlernen der Sprache soll dem Kind Freude bereiten, indem es immer wieder viele neue Details durch die zielführenden Fragestellungen entdecken kann, sie in einen Zusammenhang bringt und feststellt, dass es einige Begriffe in der neuen Sprache schon kennt. Durch die Wiederholung wird der Wortschatz gefestigt.Die Autorin Martina Ducqué (Fachfrau für Frühkindliche Sprachförderung und Interkulturelle Kompetenz) führt mit ihrem didaktischen Konzept der ganzheitlichen Sprachförderung durch die Seiten und ermöglicht damit, das Erlernen der Sprache und kein reines Erlernen von Vokabelen. Die dargestellte Bilderwelt ist europäisch, die Grundsprache ist immer Deutsch und eine weitere Sprache kommt hinzu. Kapitel im Überblick: 1.  Im Wohnzimmer2.  Meine Kleidung3.  In der Küche4.  Im Kindergarten5.  Auf dem Spielplatz6.  In der Stadt7.  Am Strand8.  Das bin ich9.  Auf dem Markt10. Im Badezimmer11. Im Kinderzimmer12. Im Zoo13. Am Flughafen14. Auf dem Bauernhof15. Im Park16. Im Zirkus17. Farben und Formen18. In der Schule19. Die Jahreszeiten20. Im Supermarkt21. Gegensätze22. Zahlen, Tage Monate und das Jahr

15,99 €*

Tipp
Mein Wörterbuch Türkisch
Mit Bildern eine Sprache zu lernen macht großen Spaß und ermöglicht es dem Lernenden, durch Assoziationen das Gelernte schnell ins Gedächtnis zurückzurufen. Mit dem vorliegenden Bildwörterbuch können die zweisprachig aufwachsenden Kinder die wichtigsten Wörter aus ihrer unmittelbaren Umgebung in verschiedenen Sprachen lernen. Das Bildwörterbuch, das in mehreren Herkunftssprachen der Kinder erscheinen wird, listet fast 1.800 Wörter aus der Alltagssprache auf.Die ausgewählten Wörter gehören zum erweiterten Grundwortschatz der Grundschulkinder. Die bildliche Darstellung und eine klare Zuordnung von Text (Beispielsätze) und Bild helfen den Benutzern, sich die Begriffe schnell einzuprägen und sie richtig anzuwenden. Ob zu Hause oder im Unterricht: Dieses Wörterbuch ist ideal, um koordinierten Bilingualismus zu fördern.

16,99 €*

Metinlerle Türkçe 10
Her çocuğun dili, kendine özgü bir biçimde gelişir. Almanya´daki çocukların sosyal ve kültürel durumları dil gelişmelerini etkilemektedir. Metinlerle Türkçe, öğrencilerin içinde bulunduğu güncel yaşamdan kaynaklanır. İki dili gerektiren durumlarda her iki dili de kullanabilmek. Kitabın hazırlanmasında, bir taraftan dilin bütün öğelerinden yararlanmaya, diğer taraftan da sosyal kültürel değerlere yer verilerek çocukların anayurtları ile bağlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Tarihi, coğrafi, sosyal, kültürel değerlerin Türkçe dersi içinde işlenmesine özen gösterilmiştir. Konular belirli ve amaçlı ünitelerde toplanmış, her ünitenin arkasına ilgili dilbilgisi bölümleri yerleştirilmiştir.

9,60 €*

Metinlerle Türkçe 5
Her çocuğun dili, kendine özgü bir biçimde gelişir. Almanya´daki çocukların sosyal ve kültürel durumları dil gelişmelerini etkilemektedir. Metinlerle Türkçe, öğrencilerin içinde bulunduğu güncel yaşamdan kaynaklanır. İki dili gerektiren durumlarda her iki dili de kullanabilmek. Kitabın hazırlanmasında, bir taraftan dilin bütün öğelerinden yararlanmaya, diğer taraftan da sosyal kültürel değerlere yer verilerek çocukların anayurtları ile bağlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Tarihi, coğrafi, sosyal, kültürel değerlerin Türkçe dersi içinde işlenmesine özen gösterilmiştir. Konular belirli ve amaçlı ünitelerde toplanmış, her ünitenin arkasına ilgili dilbilgisi bölümleri yerleştirilmiştir.

9,60 €*

Metinlerle Türkçe 5 Çalışma Defteri
Her çocuğun dili, kendine özgü bir biçimde gelişir. Almanya´daki çocukların sosyal ve kültürel durumları dil gelişmelerini etkilemektedir. Metinlerle Türkçe, öğrencilerin içinde bulunduğu güncel yaşamdan kaynaklanır. İki dili gerektiren durumlarda her iki dili de kullanabilmek. Kitabın hazırlanmasında, bir taraftan dilin bütün öğelerinden yararlanmaya, diğer taraftan da sosyal kültürel değerlere yer verilerek çocukların anayurtları ile bağlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Tarihi, coğrafi, sosyal, kültürel değerlerin Türkçe dersi içinde işlenmesine özen gösterilmiştir. Konular belirli ve amaçlı ünitelerde toplanmış, her ünitenin arkasına ilgili dilbilgisi bölümleri yerleştirilmiştir.

4,90 €*

Metinlerle Türkçe 5-6

8,50 €*

Metinlerle Türkçe 6 Çalışma Defteri
Her çocuğun dili, kendine özgü bir biçimde gelişir. Almanya´daki çocukların sosyal ve kültürel durumları dil gelişmelerini etkilemektedir. Metinlerle Türkçe, öğrencilerin içinde bulunduğu güncel yaşamdan kaynaklanır. İki dili gerektiren durumlarda her iki dili de kullanabilmek. Kitabın hazırlanmasında, bir taraftan dilin bütün öğelerinden yararlanmaya, diğer taraftan da sosyal kültürel değerlere yer verilerek çocukların anayurtları ile bağlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Tarihi, coğrafi, sosyal, kültürel değerlerin Türkçe dersi içinde işlenmesine özen gösterilmiştir. Konular belirli ve amaçlı ünitelerde toplanmış, her ünitenin arkasına ilgili dilbilgisi bölümleri yerleştirilmiştir.

4,90 €*

Metinlerle Türkçe 7
Her çocuğun dili, kendine özgü bir biçimde gelişir. Almanya´daki çocukların sosyal ve kültürel durumları dil gelişmelerini etkilemektedir. Metinlerle Türkçe, öğrencilerin içinde bulunduğu güncel yaşamdan kaynaklanır. İki dili gerektiren durumlarda her iki dili de kullanabilmek. Kitabın hazırlanmasında, bir taraftan dilin bütün öğelerinden yararlanmaya, diğer taraftan da sosyal kültürel değerlere yer verilerek çocukların anayurtları ile bağlarının geliştirilmesine çalışılmıştır. Tarihi, coğrafi, sosyal, kültürel değerlerin Türkçe dersi içinde işlenmesine özen gösterilmiştir. Konular belirli ve amaçlı ünitelerde toplanmış, her ünitenin arkasına ilgili dilbilgisi bölümleri yerleştirilmiştir.

9,60 €*