Filter
23 Nisan ve Diğer Bayramlar
23 Nisan ve diğer özel günlerle ilgili ünite çalışmasını içermektedir.  

6,50 €*
401 Hadithe für den Islamunterricht
Der Prophet Muhammed gilt für Muslime - gleich welcher theologischen Richtung oder Rechtschule, welcher Nation oder Kultur - als ein Vorbild für ein gottgefälliges, friedliches und glückliches Leben. Hadithe (Berichte vom und über Muhammed) zählen daher seit jeher zum Lehrplan des islamischen Bildungswesens.401 Hadithe wurden nun von Dr. Yaşar Sarıkaya aus den anerkanntesten sechs Büchern (al-kutub as-sitta) nach didaktischen Kriterien ausgewählt und ins Deutsche übersetzt. Entstanden ist ein leicht lesbares und vielseitig einsetzbares Lehrmaterial, das grundlegende,erläuternde und ergänzende Informationen für viele Themengebiete desIslamunterrichts und des praktischen Lebens bietet.Mit 401 Hadithen haben Sie ein anschauliches, anregendes Hilfsmittel zur Unterstützung des Islamunterrichts.Die aktuelle Relevanz der Hadithe für die religiöse Erziehung und Bildung der jungen Muslime wird einleitend bedacht, darüber hinaus bietet der Band didaktisch-methodische Hinweise, wie Sie mit diesem Buch arbeiten und die ausgewählten Hadithe im Unterricht einsetzen können.Verschiedene Verzeichnisse im Anhang erleichtern die Orientierung und bieten wichtige Informationen zur fachspezifischen Vertiefung oder wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem vorliegenden Hadithmaterial.Kapitelübersicht:-Grundlagen des Glaubens-Allah, der eine Gott und seine Namen-Muhammed, der Gesandte Gottes-Der Koran-Die Engel-Tod und Auferstehung-Gottesdienste-Das Ritualgebet (Salah, Namaz)-Zakat und Sadaqa-Fasten: ein Gottesdienst der Selsbtkontrolle und Geduld-Wallfahrt nach Mekka-Feste und Feierlichkeiten-Ethik: Widerschein des Glaubens-Familie, Gemeinde und Gesellschaft-Was dem Zusammenleben schadet-Streit und Versöhnung-Verfehlung und Sünde; Reue und Vergebung-Im Arbeits- und Berufsleben-Gesundheit, Krankheit, Körperpflege

14,95 €*
Açıklamalı Dilbilgisi Çalışma Defteri 1
Dilbilgisi konuları, resimlerle ve kısa açıklamalarla kavratılmaya çalışılmıştır. Kısa okuma parçaları, resimli ve çeşitli dil alıştırmaları ile işlenmiştir. Türkçe dilbilgisi konuları, metinlerden yararlanılarak işlenmiştir. Metinler çocukların güncel yaşamlarından seçilmiştir. Konularla ilgili açıklamalardan ve örneklerden sonra, çeşitli alıştırmalara yer verilmiştir.

5,90 €*
Açıklamalı Dilbilgisi Çalışma Defteri 2
Dilbilgisi konuları, resimlerle ve kısa açıklamalarla kavratılmaya çalışılmıştır. Kısa okuma parçaları, resimli ve çeşitli dil alıştırmaları ile işlenmiştir. Türkçe dilbilgisi konuları, metinlerden yararlanılarak işlenmiştir. Metinler çocukların güncel yaşamlarından seçilmiştir. Konularla ilgili açıklamalardan ve örneklerden sonra, çeşitli alıştırmalara yer verilmiştir.

5,90 €*
Adım Adım Dil ve Yazım Öğreniyorum 1
Dil ve Yazım öğreniminin adım adım ilerletilmesini hedefler. Öykü yazımı, üç sözlükle başlar; yavaş yavaş genişletilir. İçerik, anı, olay, resimli öykü anlatımlarına yer verilmiştir. Öyküleme ve hayal güçüne dayalı yazım çalışmalarını (Aufsatzerziehung) içerir. Tamamen resimli olup öğrencilerin kendi kendilerine alıştırma yapmalarına uygundur.

6,90 €*
Adım Adım Dil ve Yazım Öğreniyorum 2
Dil ve Yazım öğreniminin adım adım ilerletilmesini hedefler. Öykü yazımı, üç sözlükle başlar; yavaş yavaş genişletilir. İçerik, anı, olay, resimli öykü anlatımlarına yer verilmiştir. Öyküleme hayal gücüne dayalı yazım çalışmalarını (Aufsatzerziehung) içerir. Tamamen resimli olup öğrencilerin kendi kendilerine alıştırma yapmalarına uygundur.

6,90 €*
Alevilik Dersleri 1
Alevilik Ders Kitabı kendi alanında bir ilk eserdir. Bu kitap, NRW Kültür Bakanlığından çalışmaları sürdürülen "Alevilik Müfredat Proğramı´na uygun olarak hazırlanmıştır. Seçilen konular, din eğitiminin yanı sıra kadın erkek eşitliği, karşılıklı sevgi ve hoşgörüyü yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.  

9,10 €*
Alevilik Dersleri 2
Alevilik Ders kitabi kendi alanında bil ilk eserdir. Bu kitap, NRW Kültür Bakanlığından çalışmaları sürdürülen "Alevilik Müfredat Proğramı´na uygun olarak hazırlanmıştır. Seçilen konular, din eğitiminin yanısıra kadın erkek eşitliği, karşilikli sevgi ve hoşgörüyü yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

9,80 €*
Alfabem

7,90 €*
Alfabem Alıştırma Defteri

4,80 €*
Alıştırmalı Güzel Türkçem 3
Güncel yaşamda konuşulan dil iletişim aracı olarak kullanılır. Sosyal-kültürel değerler göz önünde tutulmuştur. Yeni çevreye uyuma özen gösterilmiştir. Dilbilgisi çalışmaları oyun biçiminde canlı alıştırmalarla işlenmiştir. Konuların öğretim amaçları ayrıntılı bir biçimde verilmiştir.

7,50 €*
Alıştırmalı Güzel Türkçem 4
Güncel yaşamda konuşulan dil iletişim aracı olarak kullanılır. Sosyal-kültürel değerler göz önünde tutulmuştur. Yeni çevreye uyuma özen gösterilmiştir. Dilbilgisi çalışmaları oyun biçiminde canlı alıştırmalarla işlenmiştir. Konuların öğretim amaçları ayrıntılı bir biçimde verilmiştir.  

7,50 €*
Alıştırmalı Hayat Bilgisi 2
Hayat Bilgisi 2-3-4, çocukların içinde yaşadıkları topluma uyumuna yardımcı olur. Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerin proğramlarında yer almayan Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili eksikleri tamamlar. Çocukların içinde yaşadıkları topluma uyumunu sağlar ve yabancı dilde öğrendiklerini pekiştirir.

6,95 €*
Alıştırmalı Hayat Bilgisi 4
Hayat Bilgisi 2-3-4, çocukların içinde yaşadıkları topluma uyumuna yardımcı olur. Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerin proğramlarında yer almayan Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili eksikleri tamamlar. Çocukların içinde yaşadıkları topluma uyumunu sağlar ve yabancı dilde öğrendiklerini pekiştirir.

6,95 €*
Alıştırmalı Türkçe 1
Almanca ve Türkçe´deki benzer harflere öncelik verilmiştir. Öğrencilerin düzey farklılıkları göz önünde tutularak çok yönlü alıştırmalara yer verilmiştir. Harfler, heceler ve sözcükler değişik şekillerde tekrarlanarak, öğrencilerin okuma-yazmayı pekiştirmelerine çalışılmıştır. Öğrenilen harflerle sözcükler, bu sözcüklerle de kısa tümce ve metinler oluşturulmuştur. Resimlerin çokluğu öğrencilerin keyifle çalışmalarını sağlamaktadır. Kitap, öğrencilerin yalnız çalışmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

9,95 €*
Alıştırmalı Türkçe 2
Almanca ve Türkçe´deki benzer harflere öncelik verilmiştir. Öğrencilerin düzey farklılıkları göz önünde tutularak çok yönlü alıştırmalara yer verilmiştir. Harfler, heceler ve sözcükler değişik şekillerde tekrarlanarak, öğrencilerin okuma-yazmayı pekiştirmelerine çalışılmıştır. Öğrenilen harflerle sözcükler, bu sözcüklerle de kısa tümce ve metinler oluşturulmuştur. Resimlerin çokluğu öğrencilerin keyifle çalışmalarını sağlamaktadır. Kitap, öğrencilerin yalnız çalışmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

9,95 €*
Alıştırmalı Türkçe 3
Okuma ve alıştırma kitabı olarak hazırlanmıştır. Okuma parçaları çocukların yaşamlarından seçilmiştir. NRW eyaletinin çıkarmış olduğu yeni Ana Dil Proğramı dikkate alınmıştır. Konular geniş şekilde ele alınmış ve bol bol dil alıştırmalarına yer verilmiştir. Nasrettin Hoca, Karagöz ile Hacivat gibi Türk kültür ürünlerine; bilmeceler, oyunlar ve şiirlere yer verilmiş; masal olarak da, öğrencilerin çok sevdikleri resimli Bremen Çalgıcıları işlenmiştir.

9,95 €*
Alıştırmalı Türkçe 4
Okuma ve alıştırma kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında, NRW Eyaletinin çıkarmış olduğu yeni Ana Dil Programı dikkate alınmıştır. Dördüncü sınıf konuları burada daha geniş bir biçimde işlenmiştir. Nasreddin Hoca'ya, Karagöz ile Hacivat'a, bilmecelere, oyunlara, şiirlere; masal olarak da öğrencilerin zevkle çalıştıkları, resimli Pamuk Prenses'e yer verilmiştir. Konular işlenirken, bol resim kullanılmıştır. Konuların işlenişinde, öğrencilerin yalnız çalışabilmelerine önem verilmiştir. Böylece derste öğrencilerin yalnız çalışabilmelerine önem verilmiştir. Böylece derste öğrencinin daha aktif olması ve öğretmenin durumu zayıf olan öğrencilere zaman ayırabilmesi için amaçlanmıştır. Kitaptaki konular 15 yıldan fazla okullarda uygulanmış ve öğrenciler tarafından çok sevildiği görülmüştür.

11,95 €*
Alıştırmalı Yeni Alfabe
Seslerle okuma yazma öğretimini içermektedir. Çok çeşitli alıştırmalar öğrencilerin harfleri iyice pekiştirmelerini sağlar. Çok sayıda resimle öğrencilerin ilgi ve motivasyonu sağlanmıştır.

6,80 €*
Ana Dil Dersi Müfredat Proğramı

3,00 €*
Ana Yazım Kılavuzu

11,80 €*
Anlatalım Okuyalım Yazalım
Okuma yazmayı yeni söken öğrencilerin dil gelişmelerini ilerletmektedir. Yaparak, yaşayarak, oynayarak öğrenmeye öncelik tanınmıştır. Renkli resimler, doldurma ve tamamlama alıştırmaları öğrencilerin yoğun ilgisini çekmektedir.

7,90 €*
Atasözleri Sözlüğü

7,90 €*