Gelin Türkçemizi Geliştirelim Okuma Kitabı

7,90 €*

Produktnummer: A307
ISBN: 978-3-86121-005-4
Produktinformationen "Gelin Türkçemizi Geliştirelim Okuma Kitabı"

Programda, dil ve sosyal bilgilere yönelik iki temel amaç güdülmüştür. Dil çalışmalarıyla çocuğa bir metni doğru ve anlayarak okuma; düşüncelerini, duygu, izlenim ve tasarılarını belli bir amaç doğrultusunda yazma; bir konu üzerinde yazılı veya sözlü görüş belirtme, yorumda ve eleştiride bulunma gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

9-10 Yaş Grubu